www.eprace.edu.pl » schizofrenia » Typy schizofrenii

Typy schizofrenii

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10) podaje następujące rodzaje schizofrenii:

Schizofrenia paranoidalna F20.0 - najczęstsza postać schizofrenii. Dominują względnie stabilne, często paranoidalne urojenia, którym zwykle towarzyszą omamy (głównie słuchowe) oraz zmiany spostrzegania. Zaburzenia afektu, woli, mowy, jak też objawy katatoniczne nie są nasilane.

Schizofrenia hebefreniczna F20.1 - nasilone zmiany są afektywne. Urojenia i omamy są zwiewne i urywkowe. Nieodpowiedzialne, nieprzewidywalne, bezcelowe zachowania. Liczne manieryzmy. Nastrój płytki i niedostosowany. Przesadna wesołkowatość. Myślenie jest zdezorganizowane. Mowa niepowiązana, rozkojarzorzana. Występuje wyraźna tendencja do izolowania się.

Schizofrenia katatoniczna F20.2 - dominują zaburzenia psychomotoryczne. Przemijające i izolowane objawy katatoniczne mogą występować w każdej z postaci schizofrenii. Tutaj musi dominować jeden lub więcej z następujących objawów:

Schizofrenia niezróżnicowana F20.3 (atypowa) - stany spełniające ogólne kryteria diagnostyczne schizofrenii, lecz nie przypominające żadnej z omówionych dotąd postaci, ewentualnie przejawiające naraz cechy kilku z nich, bez wyraźnej przewagi którejkolwiek zestawienia charakterystycznych cech diagnostycznych.

Depresja poschizofreniczna F20.4 - epizod depresyjny, często wydłużony, występujący w następstwie choroby schizofrenicznej. Niektóre objawy schizofreniczne muszą jeszcze być obecne, ale nie dominują w obrazie klinicznym.

Schizofrenia rezydalna F20.5 - przewlekły etap rozwoju zaburzeń schizofrenicznych, odróżniający się wyraźnym postępem choroby od etapu wczesnego do etapu późnego nacechowanego długo trwającymi ( nie zawsze odwracalnymi) objawami negatywnymi.

Schizofrenia prosta F20.6 - powolny, postępujący rozwój dziwactw zachowania, niezdolność do spełniania wymagań społecznych, spadek sprawności. Narastające zubożenie społeczne. Negatywne objawy rozwijają się nie poprzedzone jawnymi objawami psychotycznymi.

Schizofrenia innego rodzaju F20.8 - obejmuje schizofrenię cenestopatyczną i zaburzenia o postaci schizofrenii.

Schizofrenia nie określona F20.9

Klasyfikacja Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego DSM - IV wyróżnia pięć podtypów schizofrenii:

Dodatkowo wymienia się zaburzenia schizoafektywne.komentarze

O typach schizofrenii można jeszcze poczytać na http://schizofrenia.net.pl/

skomentowano: 2013-05-23 10:45:42 przez: Weronika

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.