www.eprace.edu.pl » schizofrenia » spis treści

Schizofrenia1. Wstęp2. Rozwój poglądów na temat schizofrenii3. Objawy schizofrenii4. Typy schizofrenii5. Etiopatogeneza

 5.1. Teoria biologiczna powstawania schizofrenii

 5.2. Teorie psychospołeczne powstawania schizofrenii6. Schizofrenia u dzieci7. Leczenie

 7.1. Farmakoterapia

 7.2. Insulinoterapia

 7.3. Elektrowstrząsy

 7.4. Śpiączki atropinowe

 7.5. Leczenie niebiologiczne8. Rokowanie9. Literatura cytowana10. Bibliografia

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.