www.eprace.edu.pl » schizofrenia » Leczenie

LeczeniePodrozdzialy w tym rozdziale:


Farmakoterapia


Insulinoterapia


Elektrowstrząsy


Śpiączki atropinowe


Leczenie niebiologiczne


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.