www.eprace.edu.pl » schizofrenia » Rokowanie

Rokowanie

Przypadki całkowitego wyleczeni są rzadkie, jednakże obserwowano je nawet u chorych po wieloletnim nieprzerwanym trwaniu choroby. Wg M. Bleulera przy schizofrenii o przebiegu okresowym osiąga się 25 - 35% wyleczeń. Coraz częściej obserwowane są stany głębokiej poprawy przemawiające za istotnym znaczeniem dla rokowania nowoczesnych metod leczniczych: biologicznych i przede wszystkim psychoterapeutycznych. Te metody lecznicze spowodowały bardzo znaczne zmniejszenie się przypadków w których proces chorobowy kończy się defektem psychicznym1. Jednak wciąż u 15 - 35% przypadków występuje zejście o typie zmian przewlekłych powodujących inwalidztwo. Na ogół stwierdza się większą skłonność do poprawy w przypadkach o bardziej ostrym początku, zwłaszcza gdy łączy się on z zaburzeniem świadomości. Prognozę pogarsza dominowanie w obrazie chorobowym objawów osiowych.

Różne rokowanie w schizofrenii świadczy na korzyść poglądu, że choroba ta nie stanowi określonej jednostki nozologicznej, lecz grupę takich jednostek.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.