www.eprace.edu.pl » schizofrenia » Leczenie » Farmakoterapia

Farmakoterapia

Zajmuje ona znaczące miejsce w opanowaniu psychozy lub przynajmniej w złagodzeniu objawów. W dalszym ciągu utrzymują się sprzeczne poglądy dotyczące działania leków. Jedni badacze (m.in. T. Bilikiewicz) uważają, że leki psychotropowe nie działają przyczynowo a jedynie na objawy. Psychiatrzy zorientowani bardziej biologicznie twierdzą, że farmakologia przywraca zaburzoną harmonię biochemiczną i neurofizjologiczną. Celem leczenia tego typu jest usunięcie objawów, ale nie zawsze w praktyce udaje się uzyskać pełną bezobjawową remisję1, częściej dochodzi tylko do złagodzenia objawów umożliwiającego pacjentowi w miarę normalne życie. Często do unormowania reakcji i zapobiegania nawrotom chorzy muszą przez dłuższy czas pobierać dawki podtrzymujące. Pomimo ciągłego wprowadzania nowych leków psychotropowych o określonym wybiórczym działaniu to w dalszym ciągu problemem są liczne i uciążliwe objawy, które często wpływają na negatywny stosunek pacjenta do leczenia. Powikłania na skutek działania leków psychotropowych można podzielić na:

  1. Ogólne - zapaść ortostatyczna, zapalenie żył, zakrzepy i zawały, żółtaczka, agranulocytoza (zanik białych ciałek krwi), zapalenie skóry, nacieki zapalne, napady padaczkowe, suchość w ustach.

  2. Neurologiczne - objawy pozapiramidowe (wzmaga się napięcie mięśniowe, ruchy stają się powolne, kroki drobne, postać pochylona, drżenie rąk i palców, maskowata twarz, ruchy przymuszone), akatyzja (pobudzenie ruchowe, kurcze w niektórych grupach mięśni, w tym także niebezpieczne kurcze mięśni gardła i krtani, kurcze gałek ocznych, mięśni tułowia i kończyn). Objawy neurologiczne mogą być niebezpieczne dla życia.

  3. Wegetatywne - leki psychotropowe wybitnie wpływają na układ anatomiczny wywołując różne zaburzenia wydzielania potu, śliny regulacji ciała, łaknienia, pragnienia, wydalania moczu i stolca, zawroty głowy, przyspieszone tętno.

  4. Psychiczne - silne pobudzenie, zamęt, lęki, reakcje depresyjne w których chorzy mogą dokonywać zamachów samobójczych.

W trakcie farmakoterapii lekami psychotropowymi może wystąpić też reakcja paradoksalna czyli działania uboczne i powikłania nietypowe dla danego leku, np. podniecenie po środkach uspokajających, depresja po antydepresyjnych, bezsenność po nasennych itp.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.