www.eprace.edu.pl » schizofrenia » Leczenie » Insulinoterapia

Insulinoterapia

Wprowadzona po raz pierwszy w1927r. przez Sokel’a. Na temat ich skuteczności śpiączek insulinowych istnieją podzielone zdania.

Metoda ta polega na codziennym domięśniowym wstrzykiwaniu insuliny w dawkach powodujących śpiączkę hipoglikemiczną. Jest to metoda wysoce niebezpieczna. Istnieje ryzyko niemożności wyprowadzenia z zapaści. Mogą wystąpić groźne zaburzenia krążenia i oddychania, drżączki, odczyny psychoorganiczne. Do tego dołączają się przykre dla chorych ograniczenia w postaci zakazu spożywanie słodyczy, pojawić się może duży przyrost wagi.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.