www.eprace.edu.pl » schizofrenia » Leczenie » Leczenie niebiologiczne

Leczenie niebiologiczne

Przede wszystkim stosuje się psychoterapię. Często jednak, szczególnie w początkowym ostrym rzucie choroby, objawy np. autyzm uniemożliwiają kontakt terapeutyczny. Stosowane są różne formy psychoterapii: od podtrzymującej do głębokiej psychoanalitycznej. Aby uaktywnić chorego na wielu oddziałach prowadzi się terapię zajęciową, która ma za zadanie uspokoić, mobilizować i usprawniać społecznie chorego. Ostatni coraz częściej w proces terapii włącza się całą rodzinę chorego (terapia rodzinna), a także działania w środowisku naturalnym pacjenta.

Najlepsze rezultaty osiąga się przy zastosowaniu kompleksowych metod leczenia uwzględniających jednakże specyfikę danego przypadku i stan pacjenta.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.